ג'קי מצא

משולחנו של מומחה המס, ג'קי מצא: הארכת ההקלה לקיזוז מס תשומות על סמך העתק חשבונית

עוסק רשאי לקזז מס תשומות כאשר יש ברשותו חשבונית מס מקורית פיזית או דיגיטלית בהתאם לחוק. בשל המגבלות במהלך משבר הקורונה והקושי עם מגבלות התנועה, הוחלטה החלטת מיסוי ששמה "הקלה לשעת חירום – הכרה בהעתק לחשבונית בגין עסקה שבוצעה החל מיום 1.3.2020 ועד ליום 31.5.2020 (להלן- 'תקופת ההקלה') – החלטת מיסוי בהסכם". לפי ההקלה, ספק …

משולחנו של מומחה המס, ג'קי מצא: הארכת ההקלה לקיזוז מס תשומות על סמך העתק חשבונית לקריאה »