ג'קי מצא - בתקשורת

משולחנו של מומחה המס, ג'קי מצא: רכישה עצמית שאינה פרו-רטה לא תסווג כדיבידנד לבעלי המניות הנותרים

בתאריך ה- 1/11/20 בית המשפט פסק, בניגוד לעמדתה של רשות המיסים בשנים האחרונות (אשר נסמכה על שני פס"ד של כבוד השופט אלטוביה משנת 2014 בנושא), כי אין לסווג מחדש רכישה עצמית של מניות חברה בבעלות פרטית מאחד מבעלי המניות, כעסקה משולבת לפיה: תחילה, בעלי המניות הנותרים רוכשים את המניות של בעל המניות היוצא בסכום הרכישה …

משולחנו של מומחה המס, ג'קי מצא: רכישה עצמית שאינה פרו-רטה לא תסווג כדיבידנד לבעלי המניות הנותרים לקריאה »