בלוג

ג'קי מצא

משולחנו של מומחה המס, ג’קי מצא: הוראת קבע לעניין רכישת דירה חלופית למשפרי דיור שתחל ב-7/7/21

בהתאם לחוק מיסוי מקרקעין, משפרי דיור יכולים לרכוש דירה חלופית לדירתם היחידה, ועדיין ליהנות ממדרגות מס רכישה של דירה יחידה / להיחשב כמוכרי דירה יחידה, בנוגע לפטור ממס שבח. זאת בתנאי שימכרו את דירתם הישנה תוך התקופות שנקבעו בחוק מיסוי מקרקעין. סעיף 9 (ג1ג) (2) (ב) לחוק קובע כי יחיד תושב ישראל שמכר את הדירה …

משולחנו של מומחה המס, ג’קי מצא: הוראת קבע לעניין רכישת דירה חלופית למשפרי דיור שתחל ב-7/7/21 לקריאה »

ג'קי מצא

מומחה המס ג’קי מצא מפרסם: החלטת מיסוי חדשה בנושא מיסוי בינלאומי

רשות המיסים פרסמה החלטת מיסוי חדשה בעקבות מקרה של עולה חדש בעל חברה. ההחלטה החדשה קובעת ומגדירה מועד תושבות ומיסוי שירותים על יחיד, עולה חדש, שבבעלותו נמצאת חברה. החלטת המיסוי כוללת את הפירוט המדוקדק של המקרה, פירוט ימי השהייה של העולה בארץ וכן את ההחלטה החדשה של המיסוי ותנאיה. ע”פ ההחלטה, הקלות לעולים חדשים בעלי עסקים …

מומחה המס ג’קי מצא מפרסם: החלטת מיסוי חדשה בנושא מיסוי בינלאומי לקריאה »

ג'קי מצא

משולחנו של מומחה המס, ג’קי מצא: הארכת ההקלה לקיזוז מס תשומות על סמך העתק חשבונית

עוסק רשאי לקזז מס תשומות כאשר יש ברשותו חשבונית מס מקורית פיזית או דיגיטלית בהתאם לחוק. בשל המגבלות במהלך משבר הקורונה והקושי עם מגבלות התנועה, הוחלטה החלטת מיסוי ששמה “הקלה לשעת חירום – הכרה בהעתק לחשבונית בגין עסקה שבוצעה החל מיום 1.3.2020 ועד ליום 31.5.2020 (להלן- ‘תקופת ההקלה’) – החלטת מיסוי בהסכם”. לפי ההקלה, ספק …

משולחנו של מומחה המס, ג’קי מצא: הארכת ההקלה לקיזוז מס תשומות על סמך העתק חשבונית לקריאה »

ג'קי מצא - צו עידוד השקעות

משולחנו של מומחה המס, ג’קי מצא: צו לעידוד השקעות הון באזורי פיתוח א’ של מתקן תיירותי ואטרקציה

לאחרונה פורסם צו לעידוד השקעות הון, לקביעת תחומי אזורים מיוחדים לעניין מפעלי תיירות, התשפ”א 2021. בצו נקבע כי אזור פיתוח א’ של מתקן תיירותי ללינה יהיה בכל הארץ, מלבד שטחה השיפוטי של עיריית הרצליה ועיריית תל אביב-יפו. זאת בהתאם להגדרה בסעיף 18א (א) לחוק עידוד השקעות הון. מומחה המס ג’קי מצא, מנהל רשות המיסים לשעבר, …

משולחנו של מומחה המס, ג’קי מצא: צו לעידוד השקעות הון באזורי פיתוח א’ של מתקן תיירותי ואטרקציה לקריאה »

ג'קי מצא - חברת SPAC

משולחנו של מומחה המס, ג’קי מצא: עדכון בנוגע לפרסום של רשות המיסים על הפחתת הון בחברת SPAC

מנהל רשות המיסים לשעבר, מומחה המס ג’קי מצא, מעדכן על החלטת מיסוי חדשה, הנוגעת להפחתת הון ברכישת חברת SPAC – “חברה מיוחדת למטרת רכישה” (Special Purpose Acquisition Company), כפי שפורסם על ידי רשות המיסים בהחלטה שהתקבלה לאחרונה. רשות המיסים קבעה כי משיכה מכספי הגיוס הראשוני מהווה למעשה הפחתת הון, ותחול לגבּיה הוראות חוזר מס הכנסה. …

משולחנו של מומחה המס, ג’קי מצא: עדכון בנוגע לפרסום של רשות המיסים על הפחתת הון בחברת SPAC לקריאה »

ג'קי מצא - עמדות חייבות בדיווח

משולחנו של מומחה המס, ג’קי מצא: אלו הם העמדות החייבות בדיווח לשנת 2020

מנהל רשות המיסים לשעבר, מומחה המס ג’קי מצא, מסביר מה הן העמדות החייבות בדיווח לשנת 2020, בהתאם לפרסומים האחרונים של רשות המיסים. לפי הוראות סעיף מספר 131 לפקודת מס הכנסה ובהתאם להוראות סעיף 67 ד לחוק מס ערך מוסף, התשל”ו – 1975 ובהתאם להוראות סעיפים 231 ד ו-231 ה לפקודת המכס ובהתאם להוראות סעיף 21 …

משולחנו של מומחה המס, ג’קי מצא: אלו הם העמדות החייבות בדיווח לשנת 2020 לקריאה »

ג'קי מצא - דיווחי מס

משולחנו של מומחה המס, ג’קי מצא: הטלת עיצום כספי על מפרי דיווח – מחצית הראשונה של שנת 2018

רשות המיסים פרסמה את דו”ח החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי, על מפרי דיווח שלא דיווחו במחצית הראשונה של שנת 2018 למכס על הכנסת כספים והוצאתם. הפרסום מתייחס להעברה פיזית במעברי הגבול או באמצעות הדואר ומכיל 126 החלטות שסך העיצום הכספי בגינן עומד על 1,211,989 ₪. ג’קי מצא, מנהל רשות המיסים לשעבר, פירט: “המכס הוא הגוף …

משולחנו של מומחה המס, ג’קי מצא: הטלת עיצום כספי על מפרי דיווח – מחצית הראשונה של שנת 2018 לקריאה »

משולחנו של מומחה המס, ג’קי מצא: עדכונים לגבי סיווג ההכנסה ממענקי קורונה

לאחרונה פורסם על ידי רשות המיסים באיזה אופן יסווגו מענקי קורונה. במסמך שפורסם הובהר כי, מענק הוצאות קבועות ומענק הוצאות לעצמאים או לבעלי עסק קטן יסווגו כהכנסה מעסק/משלח יד, זאת בהתאם לסעיף 2 (1) לפקודת מס הכנסה. מענק סיוע לעצמאים ובעלי שליטה, יסווג כהכנסה לפי סעיף 2 (1) או 2 (2) לפקודת מס הכנסה, בהתאם …

משולחנו של מומחה המס, ג’קי מצא: עדכונים לגבי סיווג ההכנסה ממענקי קורונה לקריאה »

משולחנו של ג'קי מצא

משולחנו של מומחה המס, ג’קי מצא: מגבלות בפתיחת הליכי ביקורת

לקראת סוף שנת המס חשוב להזכיר את הנחייתה של רו”ח מירי סביון (אז סמנכ”לית בכירה שומה וביקורת ברשות המיסים והיום המשנה למנהל הרשות) בנושא הטיפול בנישום לפני מועד התיישנות השומות. על פי הנחיית הגב’ סביון מפקח השומה רשאי להתחיל בהליכי שומה לפחות חודשיים לפני מועד ההתיישנות של השומה (אלא אם כן מדובר במקרים חריגים המפורטים בהנחיה). להורדת …

משולחנו של מומחה המס, ג’קי מצא: מגבלות בפתיחת הליכי ביקורת לקריאה »

ג'קי מצא - פסק דין

משולחנו של מומחה המס, ג’קי מצא: זהו המועד הקובע בהוצאת שומה לפי החלטת בית המשפט העליון

בפסק דין מהתאריך ה- 18/11/20, נקבע בבית המשפט העליון, על ידי השופט עופר גרוסקופף בהסכמת השופטות דפנה ברק-ארז וענת ברון, המועד הקובע להוצאת שומה. בפס”ד נאמר שהמועד הקובע להוצאת שומה לפי מיטב השפיטה הוא משלוח נימוקי השומה לנישום, ולא רק משלוח השומה עצמה. בפס”ד נכתב: “משלוח ההחלטה ונימוקי השומה הם שני חלקיו של שלם אחד …

משולחנו של מומחה המס, ג’קי מצא: זהו המועד הקובע בהוצאת שומה לפי החלטת בית המשפט העליון לקריאה »