ניהול הון משפחתי – FAMILY OFFICE

משרדינו עוסק במתן שירותי ניהול מקצועי של נכסים והון משפחתי (FAMILY OFFICE) תוך ראיה ארוכת טווח ותוך מתן דגש על ביצוע תכנוני מס אפקטיביים ללקוח ולמשפחתו.


למשרדינו ראייה רחבה של ניהול העושר המשפחתי תוך התחשבות בהיבטים רבים ורוחביים וביניהם: היבטי המיסוי, לרבות המיסוי הבינלאומי ומיסוי הנאמנויות.

משרד ג'קי מצא יעוץ מיסים והשקעות מטפל במקצועיות רבה ברבדים השונים של ניהול ההון המשפחתי וביניהם: העברת נכסים מדור לדור, העברה בין דורית של עסקים, היבטי המיסוי הנוגעים לצוואות , ירושות והיבטי המיסוי המשיקים לתחום הפילנתרופיה (זיכוי ממס בגין תרומה לקהילה).

השירות הניתן על ידי משרד ג'קי מצא יעוץ מיסים והשקעות מבוסס על יחסי אמון ויחסים אישיים עם הלקוח ומשפחתו.