משולחנו של מומחה המס, ג'קי מצא: תקנות פיצויים בשל נזק עקיף במבצע שומר החומות

ג'קי מצא

מנהל רשות המיסים לשעבר, מומחה המס ג'קי מצא, מדווח על פרסומן של תקנות פיצויים בשל נזק עקיף בשל מבצע "שומר החומות". בתקנות אלו נקבעו ההוראות לגבי חישוב פיצויים עבור נזקים עקיפים והתנאים לזכאות, כמו הענף העסקי, הישוב בו ממוקם העסק וכן הלאה.

לצפייה בתקנות, לחצו:

תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (הוראת שעה), התשפ"א-2021