משולחנו של מומחה המס, ג'קי מצא: צו לעידוד השקעות הון באזורי פיתוח א’ של מתקן תיירותי ואטרקציה

ג'קי מצא - צו עידוד השקעות

לאחרונה פורסם צו לעידוד השקעות הון, לקביעת תחומי אזורים מיוחדים לעניין מפעלי תיירות, התשפ”א 2021. בצו נקבע כי אזור פיתוח א’ של מתקן תיירותי ללינה יהיה בכל הארץ, מלבד שטחה השיפוטי של עיריית הרצליה ועיריית תל אביב-יפו. זאת בהתאם להגדרה בסעיף 18א (א) לחוק עידוד השקעות הון.

מומחה המס ג'קי מצא, מנהל רשות המיסים לשעבר, מסביר כי בנוסף, נקבע כי אזורי פיתוח א’ לאטרקציה יהיו באזורים המפורטים בצו, בהתאם להגדרה בסעיף 40א לחוק עידוד השקעות הון.

מצורף קובץ PDF עם הצו המלא:

צו לעידוד השקעות הון (קביעת תחומי אזורים מיוחדים לעניין מפעלי תיירות)