משולחנו של מומחה המס, ג'קי מצא: עדכונים לגבי סיווג ההכנסה ממענקי קורונה

לאחרונה פורסם על ידי רשות המיסים באיזה אופן יסווגו מענקי קורונה. במסמך שפורסם הובהר כי, מענק הוצאות קבועות ומענק הוצאות לעצמאים או לבעלי עסק קטן יסווגו כהכנסה מעסק/משלח יד, זאת בהתאם לסעיף 2 (1) לפקודת מס הכנסה. מענק סיוע לעצמאים ובעלי שליטה, יסווג כהכנסה לפי סעיף 2 (1) או 2 (2) לפקודת מס הכנסה, בהתאם למקרה.

לגבי מענקים אחרים, כמו למשל מענק עידוד תעסוקה ומענק שימור עובדים, הובהר כי עליהם יחול העיקרון "דין הפיצוי כדין הפרצה אותה הוא בא למלא".

לקריאת התייחסותה של מירי סביון, המשנה למנהל רשות המיסים: לחצו כאן להורדה