משולחנו של מומחה המס, ג'קי מצא: עדכון בנוגע לפרסום של רשות המיסים על הפחתת הון בחברת SPAC

ג'קי מצא - חברת SPAC

מנהל רשות המיסים לשעבר, מומחה המס ג'קי מצא, מעדכן על החלטת מיסוי חדשה, הנוגעת להפחתת הון ברכישת חברת SPAC – “חברה מיוחדת למטרת רכישה” (Special Purpose Acquisition Company), כפי שפורסם על ידי רשות המיסים בהחלטה שהתקבלה לאחרונה.

רשות המיסים קבעה כי משיכה מכספי הגיוס הראשוני מהווה למעשה הפחתת הון, ותחול לגבּיה הוראות חוזר מס הכנסה. בהמשך לזאת, הסכומים שיתקבלו בידי החברה עד גובה יתרת המחיר המקורי של מניות החברה, יחשב כהשבה של עלות המניות  יתרת הסכום יחשב כרווח הון החייב במס.

מצורף קובץ PDF עם ההחלטה המלאה וכל הפרטים:

הפחתת הון ברכישת חברת SPAC – החלטת מיסוי בהסכם