משולחנו של מומחה המס, ג'קי מצא: טיוטת תקנות פיצויים לעסקים לאחר מבצע שומר חומות

ג'קי מצא, מנהל רשות המיסים לשעבר

מנהל רשות המיסים לשעבר, מומחה המס ג'קי מצא, מעדכן בנוגע לטיוטת תקנות הפיצויים לעסקים שנפגעו במהלך מבצע 'שומר החומות'. הטיוטה פורסמה לאחר שמשרד האוצר ורשות המיסים הגיעו להסכמה בנוגע למתווה הפיצויים.

מטרת התקנות, לפי לשון המסמך, היא לתקן את תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף), התשל"ג-1973, על מנת לקבוע מנגנוני פיצוי בגין נזקים עקיפים שנגרמו במהלך מבצע "שומר החומות", בתקופה שמיום 10.05.2021 עד יום 21.05.2021. מוצע לקבוע כי הפיצוי יינתן במתווים חלופיים המוכרים ממבצעי לחימה קודמי:

  • "מסלולים מחזורים" – המפצה עסקים הממוקמים באזור שעד 40 קילומטרים מגבול רצועת עזה בגין אובדן הרווחים המחושב בהתאם לירידה במחזור עסקאותיהם
  • "מסלול שכר עבודה" – המפצה עסקים בגין אובדן שכר עבודה המשולם לעובדים המתגוררים באזור שעד 40 קילומטרים מגבול רצועת עזה.

הפיצוי יינתן אך ורק על נזק אשר נגרם כתוצאה מאירועי לחימה וכי תנאי הכרחי לפיצוי הוא תשלום שכר עבודה לעובד בימי לחימה.

לעיון בטיוטה המלאה, לחצו:

טיוטת תקנות – פיצויים לעסקים