משולחנו של מומחה המס ג'קי מצא: ועדת הכספים אישרה את תקנות הפחת המואץ

משולחנו של מומחה המס ג'קי מצא

ועדת הכספים אישרה את תקנות הפחת המואץ, המיועדות לעידוד ביצוע השקעות וצמיחה במשק, זאת כפי שהמליץ גם מומחה המס ג'קי מצא בעבר. ועדת הכספים בראשות חבר הכנסת משה גפני, אישרה את תקנות מס הכנסה (פחת מואץ בתקופת ההתמודדות עם נגיף הקורונה)(הוראת שעה), התש"ף – 2020.

התקנות החדשות קובעות כי ציוד שנרכש בין ה-1/9/20 עד ה-30/6/21, יחול פחת בשיעור כפול משיעור הפחת על פי דין, כאשר ישנה חלוקה לתקופות עבור ענפים שונים. תקנות אלו מיועדות להקטין את ההכנסה החייבת של אותם עסקים בשנים הקרובות, מה שיקל בנטל המס ויעודד רכישת ציוד חדש.

בדיון הקודם שנערך בנושא, התגלו כמה חילוקי דעות בין הגורמים במשרד האוצר לחברי ועדת הכספים, כאשר הוועדה דרשה כי הטבת הפחת המואץ למגזרי המסחר והשירותים תעמוד על 6 חודשים ולא 3 חודשים בלבד כפי שהוצע בנוסח שהביא משרד האוצר, כאשר מגזר התעשייה זכאי ל-9 חודשים במסגרת התקנות.

בדיון האחרון, סוכם כי ענפי התעשייה יהיו זכאים לפחת מואץ לתקופה של 9 חודשים, ושירותי המסחר והשירותים יהיו זכאים לפחת מואץ לתקופה של 3 חודשים, ולעניין רכישת ציוד מאסיבי שלא ניתן להשמישו בתוך 3 חודשים, יקבלו עסקים אלה הארכה ל-9 חודשים, בדומה לענפי התעשייה.