משולחנו של מומחה המס, ג'קי מצא: הטלת עיצום כספי על מפרי דיווח – מחצית הראשונה של שנת 2018

ג'קי מצא - דיווחי מס

רשות המיסים פרסמה את דו"ח החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי, על מפרי דיווח שלא דיווחו במחצית הראשונה של שנת 2018 למכס על הכנסת כספים והוצאתם. הפרסום מתייחס להעברה פיזית במעברי הגבול או באמצעות הדואר ומכיל 126 החלטות שסך העיצום הכספי בגינן עומד על 1,211,989 ₪.

ג'קי מצא, מנהל רשות המיסים לשעבר, פירט: "המכס הוא הגוף המוסמך להחליט אילו מקרים מתאימים לאכיפה מנהלית ולהביאם בפני הוועדה להטלת עיצום כספי. כיום, מפעילה רשות המיסים ארבע ועדות להטלת עיצום כספי הבוחנות האם הופרה חובת דיווח".

להורדת המסמך שפורסם: החלטות הוועדה להטיל עיצום כספי – מחצית ראשונה שנת 2018