משולחנו של מומחה המס, ג'קי מצא: הוראת קבע לעניין רכישת דירה חלופית למשפרי דיור שתחל ב-7/7/21

ג'קי מצא

בהתאם לחוק מיסוי מקרקעין, משפרי דיור יכולים לרכוש דירה חלופית לדירתם היחידה, ועדיין ליהנות ממדרגות מס רכישה של דירה יחידה / להיחשב כמוכרי דירה יחידה, בנוגע לפטור ממס שבח. זאת בתנאי שימכרו את דירתם הישנה תוך התקופות שנקבעו בחוק מיסוי מקרקעין.

סעיף 9 (ג1ג) (2) (ב) לחוק קובע כי יחיד תושב ישראל שמכר את הדירה שהייתה דירתו היחידה עד לרכישת הדירה הנוספת  תוך 18 חודשים ממועד רכישת הדירה הנוספת, יהיה זכאי למדרגות מס רכישה של דירה יחידה ברכישת הדירה הנוספת. כמו כן, קובע סעיף 49 ג (1) תקופה של 18 חודשים למכירת הדירה הישנה.

רו"ח והמשפטן ג'קי מצא, מדווח על פרסום חדש של רשות המיסים, לפיו תקופת 18 החודשים שבסעיפים אלו, אשר נקבעה במסגרת תיקון 85 לחוק כהוראת שעה לתקופה של 5 שנים, תשתנה ל- 24 חודשים כהוראת קבע החל מה- 7/7/21.

להחלטה המלאה באתר רשות המסים, לחצו כאן.