משולחנו של מומחה המס, ג'קי מצא: הארכת ההקלה לקיזוז מס תשומות על סמך העתק חשבונית

ג'קי מצא

עוסק רשאי לקזז מס תשומות כאשר יש ברשותו חשבונית מס מקורית פיזית או דיגיטלית בהתאם לחוק. בשל המגבלות במהלך משבר הקורונה והקושי עם מגבלות התנועה, הוחלטה החלטת מיסוי ששמה "הקלה לשעת חירום – הכרה בהעתק לחשבונית בגין עסקה שבוצעה החל מיום 1.3.2020 ועד ליום 31.5.2020 (להלן- 'תקופת ההקלה') – החלטת מיסוי בהסכם".

לפי ההקלה, ספק יורשה לשלוח עותק של חשבונית מס סרוקה בדואר אלקטרוני, ללא חתימה דיגיטלית, ובו בזמן ישלח עותק מקור של חשבונית המס כעותק קשיח. עוד נקבע כי ניתן לקזז מס תשומות בהסתמך על חשבונית המס שנשלחה בדואר האלקטרוני ללא חתימה דיגיטלית.

מומחה המס ג'קי מצא מעדכן כי לאחר שהקלה זו הוארכה כבר עד התאריך 31.12.2020, לאחרונה פרסמה רשות המסים כי ההקלה הוארכה שוב לאור המגבלות בשל משבר הקורונה, ותהיה בתוקף עד ה- 30.6.2021, בהתאם לתנאים שנקבעו בהחלטה.

להודעה המלאה באתר הרשות המסים, היכנסו:

הארכת תוקף ההקלה לשעת חירום – הכרה בהעתק חשבונית מס לניכוי מס תשומות