משולחנו של מומחה המס, ג'קי מצא: זהו המועד הקובע בהוצאת שומה לפי החלטת בית המשפט העליון

ג'קי מצא - פסק דין

בפסק דין מהתאריך ה- 18/11/20, נקבע בבית המשפט העליון, על ידי השופט עופר גרוסקופף בהסכמת השופטות דפנה ברק-ארז וענת ברון, המועד הקובע להוצאת שומה. בפס"ד נאמר שהמועד הקובע להוצאת שומה לפי מיטב השפיטה הוא משלוח נימוקי השומה לנישום, ולא רק משלוח השומה עצמה. בפס"ד נכתב: "משלוח ההחלטה ונימוקי השומה הם שני חלקיו של שלם אחד – ובלעדי האחד אין די באחר ע"מ לבסס את הפעלת הסמכות להוציא שומה".

לקריאה בהרחבה והורדת פס"ד המלא: ע"א 6570/18 שפיגולנט נ' פ.ש. רחובות