מיסוי מקרקעין

ג'קי מצא בתפקידו כסמנכ"ל לעניינים מקצועיים ברשות המיסים, היה אמון על מדיניות המס ועל החלטות המיסוי (פרה רולינג) שניתנו על ידי רשות המיסים בתחום המקרקעין.
בין יתר הנושאים המיסויים המטופלים במשרדינו: איגודי מקרקעין, עסקאות קומבינציה, עסקאות פינוי בינוי, ליווי קבוצות רכישה, התקשרות על בסיס תמ"א 38, אופציות במקרקעין, פטור לדירת מגורים, מס רכישה, שחלוף נכסים ,חלוקת משאבי מקרקעין אגב גירושים והורשות מקרקעין.

משרדינו מלווה באופן צמוד עסקאות במקרקעין ומייצג מול משרדי מיסוי המקרקעין השונים לקוחות רבים.

הליווי המיסויי שניתן בתחום הנדל"ן והמקרקעין, כולל ייעוץ, תכנון מתווה העסקה בטרם גובשה סופית, מתן חוות דעת מיסויית במקרים הנדרשים, ליווי וטיפול מול רשויות המס והשגת אישורים מקדמיים (פרה רולינג) ככל שהדבר נדרש.