מיסוי בינלאומי

משרדינו עוסק במגוון היבטי המס העולים בתחום המיסוי הבינלאומי,ליווי עסקאות בינלאומיות וייעוץ בנושא אמנות מס ומקלטי מס.

למשרד ניסיון עשיר  בליווי מקצועי ומיסויי בין היתר בנושאים הבאים: מקלטי מס, קביעת התושבות לצורכי המס בישראל, טיפול בהיבטי המיסוי במקרה של מעבר של ישראלים למדינה זרה (רילוקשין), הסדרת הטבות המס המוענקות לתושבי חוץ בנוגע לפעולותיהן בישראל והכנסותיהן בישראל.

למשרדינו ניסיון עשיר בהסדרת הטבות המס להם זכאי עולה חדש או תושב חוזר (תושב חוזר או תושב חוזר ותיק).

רו"ח ג'קי מצא בתפקידו כסמנכ"ל לעניינים מקצועיים היה אחראי על היחידה למיסויי בינלאומי ברשות המסים, ומתוקף זה צבר ניסיון רב ומומחיות גדולה בתחום המיסוי הבינלאומי. מצא אף היה אמון על הובלת הסדרים בין מדינתיים, והוביל מו"מ לגיבוש של אמנות למניעת כפל מס עם מדינות שונות.