גילוי מרצון

גילוי מרצון הינו הליך שבו נישום, עוסק יחיד, בעל תפקיד בתאגיד או מייצג שעבר עבירה על חוקי המס, ממצה את היבטי המיסוי העולים מעבירה זו בדרך של גילוי ותשלום המס לרשויות המס ובדרך זו מקבל חסינות פלילית מפני נקיטת סנקציות פליליות ו/ או כל הליך פלילי.
במסגרת הגילוי מרצון ניתן לטפל בין היתר: בהשמטת הכנסות או נכסים, ניהול ספרים כוזבים, התחמקות ממס מעסקים ועסקאות בארץ ובחו"ל, גילוי חשבונות בנק זרים וגילוי כספים בארץ ובחו"ל.


רו"ח ומשפטן ג'קי מצא כמי שעמד בראש חטיבת החקירות באגף מס הכנסה, היה שותף בכתיבת הנהלים של הליך גילוי מרצון, של מתווה הפעולה ושל קביעת התנאים לחסינות מפני ההליך הפלילי.

בכדי לזכות בחסינות הפלילית, על הגילוי מרצון להיות מתוך פנייה כנה ושלא נעשה בעקבות חקירה או בדיקה המתבצעת על ידי רשות המיסים ו/או רשות שלטונית אחרת כגון: משטרת ישראל, רשות ניירות ערך, רשות להלבנת הון, הרשות להגבלים עסקיים, מבקר המדינה, הכנ"ר, או בית המשפט.

תנאי נוסף ויסודי לקבלת אישור להליך גילוי מרצון הוא שאין בידי רשות המיסים מידע קודם, ושלא הוחל בבדיקת התיק הקשור לנישום או לתאגיד או לשותף שיש להם נגיעה לגילוי מרצון.
פרסום מידע באמצעי התקשורת ייחשב כאילו המידע מצוי ברשות המיסים.
לצורך קבלת תשובה חיובית להליך גילוי מרצון,  על המידע לא להיכלל קודם להליך בכתב תביעה, כתב הגנה, כתב אישום בהליך אזרחי או הליך פלילי, בבית משפט או בבית דין בישראל.

הליך הגילוי מרצון נותן כאמור פטור מהליך פלילי, אך יש להגדיר את תוצאות המס האזרחיות העולות מאותו הליך, ולבוחנם במקצועיות.

למשרדינו ניסיון עשיר ומוצלח בליווי והגשת בקשות לרשות המיסים בתחום הגילוי מרצון והסדרה באופן יעיל של תשלום המס האזרחי הנובע מאותו הליך.